τα νέα μας

The Second Edition of Our Newsletter is Out!

Hello, dear followers and supporters of the COURIERS GO GREEN Project! We are thrilled to announce that the second edition of our newsletter is now available for you to read and share.

How to Implement a Strategic Planning Green Framework: Erasmus+ Couriers Go Green Framework & Toolbox

Erasmus+ Couriers Go Green project is a pioneering initiative that aims to help courier companies reduce their environmental impact and improve their sustainability.

Exploring the Benefits of the Courier Go Green Newsletter

We are excited to share with you the first issue of our project's newsletter, which showcases our work and accomplishments of 2023 with a focus on sustainability and environmental awareness.

Erasmus Couriers Go Green: A Guide to Going Green

Erasmus+ Couriers Go Green is a project that aims to reduce the environmental impact of courier services in Europe.

A new world is opening for our company: Couriers Go Green

A new world is opening for our company: we announce our participation in the Erasmus+ Couriers Go Green European programme!

Αφιέρωμα της Ναυτεμπορικής στις επιδόσεις της Easy Mail

Σε μια περίοδο που η ζήτηση για υπηρεσίες courier ξεπέρασε κάθε προηγούμενο θέτοντας εκτός αγοράς τα e-shops μεγάλων αλυσίδων, μια ελληνική εταιρεία, η Easy Mail, βγήκε μπροστά από τον ανταγωνισμό.

Ανανέωση του Στόλου & του εξοπλισμού μας

Η Easy Mail στα πλαίσια της δυναμικής ανάπτυξης που πραγματοποιεί ολοκλήρωσε μια σημαντική ανανέωση στο στόλο οχημάτων της καθώς πρόσφατα παρέλαβε 30 van νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro 6.

Στρατηγική Συνεργασία με τον Όμιλο Orphee Beinoglou

Αποτέλεσμα της δυναμικής ανάπτυξης που παρουσίασε η εταιρία τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της αποτέλεσε η σημαντική συμφωνία με τον όμιλο Ορφεύς Βεϊνόγλου, ο οποίος μέσω της θυγατρικής του, Orbit, εισήλθε στα τέλη του 2019 στο μετοχικό κεφάλαιο της Easy Mail.