1. Εισαγωγή

 

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει σκοπό να σας βοηθήσει να κατανοήσετε για ποιόν λόγο συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς τα χρησιμοποιούμε και να αποδείξουμε τη συμμόρφωσή μας με τη νομοθεσία προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016, τον Ν.4624/2019 και τον Ν.3471/2006. Ελπίζουμε να τη διαβάσετε προσεκτικά.

Η πολιτική αυτή σχετίζεται με όλους εσάς που αγοράζετε και χρησιμοποιείτε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας μέσω των σημείων πώλησης μας (καταστήματα), μέσω τηλεφώνου, εφαρμογών ή μέσω του ιστότοπού μας.

 

2. Ποιοι είμαστε

 

Η εταιρεία , «EASYMAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «EASYMAIL AE», δεσμεύεται να λειτουργεί με νόμιμο, ηθικό και επαγγελματικό τρόπο, σεβόμενη στο μέγιστο βαθμό τους πελάτες της, το προσωπικό της, τους προμηθευτές της και τους συνεργάτες της. Η εταιρία κατά τη λειτουργία της:

 • Δεν εμπλέκεται, εν γνώση της, σε καμία δοσοληψία η οποία μπορεί να συσχετίζεται με συγκρουόμενα συμφέροντα.
 • Δεν εμπλέκεται, εν γνώση της, σε καμία μορφή δωροδοκίας, είτε άμεσης είτε έμμεσης.
 • Δεν παρακινεί ή επιχειρεί να παρακινήσει κανένα άτομο, δημόσιο υπάλληλο, κυβερνητικό αξιωματούχο ή εκπρόσωπο (Ελλάδος ή/και άλλης χώρας) να δράσει παράνομα ή ανάρμοστα.
 • Δεν παραβλέπει ή/και εν γνώση της δεν εκτελεί ή/και δεν  παρέχει οποιουδήποτε είδους ανάρμοστη πληρωμή που μπορεί να θεωρηθεί δωροδοκία, πληρωμή διευκόλυνσης ή/και δωροδοκία για οποιαδήποτε υπηρεσία.
 • Δεν προσφέρει, δεν παρέχει ή/και δεν δέχεται οποιουδήποτε είδους δώρα, ψυχαγωγία, ταξίδια ή ενδείξεις φιλοξενίας εφόσον ενδέχεται να υπάρχει προσδοκία ή υπόνοια για αναμονή πράξης ή ανοχής ανταπόδοσης
 • Δεν προσφέρει ή/και δεν  παρέχει οποιουδήποτε είδους δώρο ή/και ψυχαγωγία σε οποιονδήποτε δημόσιο υπάλληλο, κυβερνητικό αξιωματούχο ή/και εκπρόσωπο (Ελλάδος ή/και άλλης χώρας) – αυτό απαγορεύεται αυστηρά.
 • Δεν διοργανώνει ή/και δεν  προβαίνει, εν γνώση της, σε ανάρμοστες φιλανθρωπικές ή/και πολιτικές δωρεές.
 • Ενεργεί με ειλικρίνεια και ακεραιότητα.
 • Σέβεται και συμμορφώνεται με όλη τη σχετική νομοθεσία, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς (Ελληνική νομοθεσία και ΕΕ).

Τα παραπάνω εφαρμόζονται και αναμένονται με τον ίδιο τρόπο και από το σύνολο των συνεργατών (υπεργολάβων) της «EASY MAIL», οι οποίοι απαιτείται να υπογράφουν «Δήλωση Γνωστοποίησης & Αποδοχής» των ανωτέρω δεσμεύσεων.

Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτό κάποιο ύποπτο περιστατικό για παράβαση των ανωτέρω΄, αυτό θα αναφέρεται άμεσα στον Υπεύθυνο της εταιρείας, προς περαιτέρω διερεύνηση.

Σε περίπτωση που το περιστατικό θεωρηθεί παραβίαση των ανωτέρω, ο Υπεύθυνος οφείλει να το αναφέρει στη Διοίκηση της εταιρείας και δη στον Πρόεδρο, προς λήψη αποφάσεων. H τελική απόφαση αντιμετώπισης του θέματος ανήκει στον Πρόεδρο της εταιρείας.

Όλες οι επιβεβαιωμένες παραβιάσεις θα αντιμετωπισθούν είτε εσωτερικά, με προφορική ή/και γραπτή προειδοποίηση, ενδεχομένως και με μετακίνηση σε άλλη εργασιακή θέση ή ακόμη και με τη θέση υπό διαθεσιμότητα ή/και  απόλυση ή/και – εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εταιρεία - με την κίνηση επιβεβλημένων νομικών ενεργειών με σκοπό την αποκατάσταση τυχόν απωλειών ή/και ζημιών της εταιρείας. Εναλλακτικά, εφόσον εφαρμόζεται, τέτοιες παραβιάσεις δύναται να αναφερθούν σε κατάλληλες κρατικές υπηρεσίες και/ή ρυθμιστικές αρχές για εξέταση που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε δίωξη σε βάρος του παρανομήσαντος. Τέτοιες ενέργειες θα πραγματοποιηθούν με τους περιορισμούς της εφαρμοζόμενης νομοθεσίας.

 

3. Η δική σας ασφάλεια

 

Στην εταιρεία μας, «EASYMAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «EASYMAIL AE», θέτουμε ως προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Κατανοούμε τη σημασία των προσωπικών σας δεδομένων και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να αποθηκεύουμε και να επεξεργαζόμαστε με προσοχή τις πληροφορίες, τις οποίες μοιράζεστε μαζί μας.

Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη σας. Για το λόγο αυτό, σας ενημερώνουμε σχετικά με τον τρόπο συλλογής, χρήσης και κοινοποίησης των πληροφοριών που σας αφορούν. Η συλλογή, χρήση και κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων, εκ μέρους μας, βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή όπως σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

Στην «EASYMAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», («EASYMAIL»), ενισχύουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα ασφαλείας δεδομένων και εσωτερικών διαδικασιών διαχείρισης, καθώς και φυσικών μέτρων προστασίας προσωπικών δεδομένων. Με δεδομένη την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην εταιρεία μας, εμπιστευόμενοι προσωπικά σας δεδομένα, δηλώνουμε ότι λαμβάνουμε κάθε κατάλληλο μέτρο για τη διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων.

Ευχαριστώντας σας για το ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη σας, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Πλαίσιο πολιτικής

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου/Προστασίας προσωπικών δεδομένων, ισχύει για τον παρόντα διαδικτυακό τόπο www.easymail.gr, για κάθε τοποθεσία Web ή online εφαρμογή, για κάθε online και offline προωθητική ενέργεια της εταιρείας μας «EASYMAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», («ΕASYMAIL») και των θυγατρικών ή συγγενικών προς αυτή εταιρειών, καθώς και για κάθε υπηρεσία ή λειτουργία που προσφέρεται από εμάς, οι οποίες αναφέρονται στην Πολιτική Απορρήτου/προστασίας προσωπικών δεδομένων ή παρέχουν σύνδεση σε αυτή (συνολικά αναφερόμενες ως οι «Υπηρεσίες» μας). Η Πολιτική Απορρήτου/προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει ανεξαρτήτως της εκ μέρους σας χρήσης υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου, tablet, τηλεόρασης ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής.

 

4. Πηγές συλλογής δεδομένων

 

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε

   Πληροφορίες που παρέχετε απευθείας

Ορισμένες Υπηρεσίες, προϋποθέτουν την εκ μέρους σας απευθείας παροχής προσωπικών πληροφοριών σε εμάς.


Παράδειγμα:

 1. Αν συμπληρώσετε τη «φόρμα επικοινωνίας» προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας, ζητούμε το όνομά σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email), το αντικείμενο της επικοινωνίας σας μαζί μας, καθώς και – πιθανόν – να συμπληρώσετε περαιτέρω λεπτομέρειες για το λόγο που επιθυμείτε την επικοινωνία με την εταιρεία μας.
 2. Αν συμμετέχετε σε κάποιον online ή offline έρευνα ή προωθητική ενέργεια που διοργανώνουμε, ενδέχεται να ζητήσουμε το όνομά σας, στοιχεία επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), την ηλικία και το φύλο σας, τα προσωπικά ή επαγγελματικά ενδιαφέροντά σας και την άποψή σας για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες μας.
 3. Όταν καταχωρείτε τα στοιχεία επαφών σας σε ηλεκτρονικές και εκτυπωμένες φόρμες.

 

   Πληροφορίες σχετικές με τη χρήση  των Υπηρεσιών

Εκτός από τις πληροφορίες που παρέχετε, ενδέχεται να συλλέγουμε και πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών «νέφους» (cloud) μέσω ανάλογου λογισμικού. Για παράδειγμα, ενδέχεται να συλλέγουμε:

 1. Πληροφορίες διεύθυνσης MAC, διεύθυνση IP, έκδοση λειτουργικού συστήματος, και άλλα στατιστικά στοιχεία.
 2. Πληροφορίες σύνδεσης – όπως χρόνος και διάρκεια χρήσης της Υπηρεσίας, και τυχόν πληροφορίες που βρίσκονται αποθηκευμένες σε cookies.

 

   Πληροφορίες από τρίτους

Ενδέχεται να λαμβάνουμε πληροφορίες για εσάς από δημόσια και εμπορικά διαθέσιμες πηγές (σύμφωνα με όσα επιτρέπονται από το νόμο), τις οποίες ενδέχεται να συνδυάζουμε με άλλες πληροφορίες που λαμβάνουμε απευθείας από εσάς. Ενδέχεται επίσης να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, όταν επιλέγετε να συνδεθείτε με αυτές τις υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, με βάση τις τρέχουσες συνεργασίες, λαμβάνουμε πληροφορίες που έχετε δημοσιεύσει ή/και συναινέσει από τις εταιρείες:

 1. Google
 2. Facebook
 3. LinkedIn

 

   Λοιπές πληροφορίες που συλλέγουμε

Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε και άλλες πληροφορίες για εσάς, τη συσκευή σας ή τη χρήση υπηρεσιών, με τρόπους που περιγράφουμε στο σημείο συλλογής ή άλλως με τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να επιλέξετε να μην μας παρέχετε ορισμένους τύπους πληροφοριών, αλλά αν το κάνετε, ίσως επηρεαστεί η δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε ορισμένες Υπηρεσίες.

Πολιτική cookies

Η ιστοσελίδα www.easymail.gr χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη και εξατομικευμένη εμπειρία των επισκεπτών του, χωρίς να αποθηκεύει αναγνωρίσιμες πληροφορίες για αυτούς. Η χρήση των cookies (Google Analytics cookies) μας επιτρέπει να αναγνωρίζουμε και να μετράμε τον αριθμό των επισκεπτών και να παρακολουθούμε την επισκεψιμότητα των επιμέρους σελίδων της ιστοσελίδας μας, με σκοπό τη βελτίωση του περιεχομένου και την προσαρμογή της (ιστοσελίδας) στις «συνήθειες» των επισκεπτών κατά την πλοήγησή τους στην ιστοσελίδα μας. Έτσι, είμαστε σε θέση να επιχειρούμε μια συνολική βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της ιστοσελίδας μας, εξασφαλίζοντας ότι οι επισκέπτες μπορούν να πλοηγηθούν καλύτερα σε αυτή, μπορούν να αναζητήσουν και να βρουν εύκολα αυτό που χρειάζονται και μπορούν να ρυθμίσουν τις προτιμήσεις τους για την ιστοσελίδα, όπου υπάρχει τέτοια δυνατότητα.

 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του χρήστη, όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη, μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως πχ. τις ιστοσελίδες που επισκέφθηκε, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής του, καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισής του. Με τη χρήση των cookies, η ιστοσελίδα  είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του χρήστη (σε αυτή), καθώς και να ερμηνεύσει τις πληροφορίες αυτές, ώστε να διευκολύνει το χρήστη προσφέροντάς του  μια συνολική εμπειρία περιήγησης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, μπορείτε να βρείτε στο www.allaboutcookies.org., αλλά και στην «Πολιτική cookies» που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies, μπορεί να αποκλείσετε την εφαρμογή τους, ανατρέχοντας στις ρυθμίσεις του περιηγητή (browser) σας ή επιλέγοντας τη σχετική ένδειξη στην ιστοσελίδα μας.

Εγγραφή σε «newsletter» (ενημερωτική αλληλογραφία)

 

Η εταιρεία «EASYMAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», («EASYMAIL»), ως «Υπεύθυνος επεξεργασίας», με την εγγραφή σας στη λίστα αποδεκτών του newsletter της, λαμβάνει τη συναίνεσή σας προκειμένου να σας αποστέλλει (η ίδια ή/και οι θυγατρικές ή συγγενικές με αυτή εταιρείες) ενημερωτικό / διαφημιστικό υλικό (newsletter) σχετικό με προσφορές,  νέες υπηρεσίες της ή επαγγελματικές επεκτάσεις της.

Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email), θα χρησιμοποιείται μόνο από τη «EASYMAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», («EASYMAIL») και δεν θα γνωστοποιείται σε τρίτους, ακόμα και αν το newsletter αφορά προϊόντα ή/και υπηρεσίες τρίτων εταιρειών ή/και συνεργατών, με τις οποίες η «EASYMAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», («EASYMAIL») διατηρεί εμπορική συνεργασία.

Με την καταχώρηση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνση (email), θα λάβετε αυτοματοποιημένο μήνυμα, με το οποίο θα ενημερώνεστε ότι έχετε χορηγήσει στην εταιρεία μας τη  συγκατάθεσή σας για την αποστολή του συγκεκριμένου newsletter.

Η δήλωση συγκατάθεσής σας θα τηρείται για όσο χρόνο επιθυμείτε να λαμβάνετε newsletter από τη «EASYMAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», («EASYMAIL») και πάντως, όχι περισσότερο από έξι (6) μήνες από τη διακοπή της αποστολής τους. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, ακολουθώντας το σύνδεσμο που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε newsletter.

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης ή και ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, το οποίο μπορείτε να ασκήσετε με αποστολή αίτησης στην «EASYMAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», («EASYMAIL») στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τον Κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr), που  εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523), τηλ: 2106475600

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

5. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

 

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς, για τους παρακάτω σκοπούς:

 1. Για την εγγραφή σας στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή σε μια Υπηρεσία.
 2. Για την παροχή μιας Υπηρεσίας ή λειτουργίας που ζητήσατε.
 3. Για παροχή προσαρμοσμένου περιεχομένου και προτάσεων που βασίζονται σε παλιότερες δραστηριότητές σας αναφορικά με τις Υπηρεσίες μας.
 4. Για διαφημίσεις, όπως παροχή προσαρμοσμένων διαφημίσεων και περιεχομένου χορηγών και για την αποστολή ενημερώσεων προώθησης σε εσάς.
 5. Για να μπορούμε να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας στο πλαίσιο οποιασδήποτε σύμβασης μαζί σας και για την εξυπηρέτησή σας στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής.
 6. Για αξιολόγηση και ανάλυση της αγοράς, των πελατών, των προϊόντων και υπηρεσιών μας (όπως όταν ζητάμε τη γνώμη σας για προϊόντα και υπηρεσίες μας και όταν διεξάγουμε έρευνα πελατών).
 7. Για κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες μας για τη βελτίωση και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
 8. Για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του λογισμικού και των Υπηρεσιών που σας παρέχουμε στο πλαίσιο της μεταξύ μας σύμβασης.
 9. Για οποιαδήποτε νόμιμη χρήση με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, κατόπιν της ρητής συγκατάθεσής σας.

 

Σε ποιον κοινοποιούμε τις πληροφορίες σας

Η εταιρεία «EASYMAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», («EASYMAIL») δεσμεύεται ότι δεν θα κοινοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται από εσάς, τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της,  σε τρίτους, για δικούς τους ανεξάρτητους επιχειρηματικούς σκοπούς ή για σκοπούς μάρκετινγκ, χωρίς την προηγούμενη  συγκατάθεσή σας.

Ωστόσο, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας στους παρακάτω φορείς:

 1. Πάροχοι υπηρεσιών ή/και κάθε τρίτος που τυχόν εκτελεί την επεξεργασία για λογαριασμό μας. Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας ή εκ μέρους μας, όπως ενδεικτικά εταιρείες που αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα (email) εκ μέρους μας.
 2. Άλλοι «τρίτοι», όταν αυτό απαιτείται από το νόμο ή όταν οφείλουμε να προστατεύσουμε τις Υπηρεσίες μας. Ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε «τρίτους», προκειμένου   να συμμορφωθούμε με τους νόμους ή  να ανταποκριθούμε σε μια υποχρεωτική νομική διαδικασία (όπως ένταλμα έρευνας ή άλλη δικαστική εντολή), ή/και για να επιβεβαιώσουμε ή να εφαρμόσουμε τη συμμόρφωσή μας με τις πολιτικές που διέπουν τις Υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια της εταιρείας ή τυχόν συγγενούς εταιρείας, επιχειρηματικού συνεργάτη ή πελάτη μας.
 3. Άλλα «τρίτα» μέρη σε σχέση με εταιρικές συναλλαγές. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους στο πλαίσιο μιας συγχώνευσης ή μετάθεσης ή σε περίπτωση πτώχευσης.
 4. Άλλα τρίτα μέρη με τη συγκατάθεσή σας ή με εντολή σας. Εκτός από τις κοινοποιήσεις που περιγράφονται στην παρούσα «Πολιτική Απορρήτου/προστασίας προσωπικών δεδομένων», ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε από κοινού πληροφορίες σχετικά με σας με τρίτα μέρη, εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας ή το ζητήσετε από εμάς.

 

Τι κάνουμε για να διατηρούμε τα δεδομένα σας ασφαλή

Έχουμε λάβει εύλογα και  κατάλληλα, φυσικά και τεχνικά μέσα, για να προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε, σε σχέση με τις Υπηρεσίες μας. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι -παρόλο που λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για την προστασία των πληροφοριών σας- καμία τοποθεσία Web, καμία μετάδοση μέσω Internet, κανένα σύστημα υπολογιστή δεν είναι απολύτως ασφαλές.

 

Πρόσβαση στις πληροφορίες σας

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, δικαιούστε να ζητήσετε λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε και να διορθώσετε τυχόν ανακρίβειες ή λάθη σε αυτές τις πληροφορίες. Οποιαδήποτε περαιτέρω νόμιμα δικαιώματα χρηστών παραμένουν ανεπηρέαστα. Εφόσον επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ενδέχεται να σας χρεώσουμε ένα μικρό αντίτιμο για την παροχή της εν λόγω δυνατότητας μετά την πρώτη φορά που θα προσφερθεί δωρεάν. Ενδέχεται να αρνηθούμε να προχωρήσουμε αιτήματα που επαναλαμβάνονται παράλογα, απαιτούν δυσανάλογη τεχνική προσπάθεια, διακινδυνεύουν την προστασία απορρήτου άλλων προσώπων, είναι εξαιρετικά μη πρακτικά ή αφορούν πρόσβαση που δεν απαιτείται ούτως ή άλλως από το νόμο. Αν θέλετε να υποβάλετε αίτημα για πρόσβαση στις πληροφορίες σας, απευθυνθείτε είτε στην ενότητα «Επικοινωνία» (στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.easymail.gr) είτε τηλεφωνικώς στο 2104835000, είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στο  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   καθημερινά κατά τις ημέρες από Δευτέρα έως και  Παρασκευή και κατά τις ώρες από 09:00 έως 17:00

 

Διατήρηση δεδομένων

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές πληροφορίες που μας χορηγείτε, θα διατηρούνται μόνον για όσο διάστημα χρειάζεται για το σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί ή για όσο διάστημα απαιτείται βάσει σύμβασης ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα παραμένουν στην ηλεκτρονική μας βάση για τουλάχιστον εξήντα (60) μήνες και διαγράφονται ή ανανεώνονται έπειτα από σχετικό δικό σας αίτημα.

Αν συνδεθείτε με μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης, ενδέχεται να λάβουμε και να αποθηκεύσουμε πληροφορίες ελέγχου ταυτότητας από την εν λόγω υπηρεσία για να σας δώσουμε τη δυνατότητα να συνδεθείτε, καθώς και άλλες πληροφορίες που μας επιτρέπετε να λαμβάνουμε όταν συνδέεστε με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

 

Σήματα

Τα σήματα που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα μας, είναι κατοχυρωμένα και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας «EASYMAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» («EASYMAIL»).

 

Software piracy

«Πειρατεία Λογισμικού» ή «software piracy», θεωρείται η χωρίς άδεια χρήση ενός προγράμματος Η/Υ, στην οποία περιλαμβάνεται η εγκατάσταση, αναπαραγωγή, αντιγραφή και διανομή του.

Στην Ελλάδα υπάρχει νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση παράνομου λογισμικού. Για να μάθετε περισσότερα για την «πειρατεία λογισμικού» και το νομοθετικό πλαίσιο, τον τρόπο προστασίας και τα εργαλεία ελέγχου, επισκεφθείτε το www.bsa.org.

 

Αλλαγές στο κείμενο Πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων

Είναι επίσης σημαντικό να ελέγχετε τακτικά για τυχόν ενημερώσεις, την παρούσα «Πολιτική Απορρήτου/προστασίας Προσωπικών δεδομένων». Με την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας ή τη χρήση αυτών, και εφόσον έχει αναρτηθεί μία τέτοια ενημερωμένη έκδοση της εν λόγω «Πολιτικής», συμφωνείτε αυτομάτως με τις νέες πρακτικές που περιέχονται στην ενημέρωση. Η πλέον πρόσφατη έκδοση της «Πολιτικής Απορρήτου/ προστασίας Προσωπικών δεδομένων», θα βρίσκεται πάντα στη διεύθυνση www.easymail.gr. Μπορείτε να ελέγξετε την «ημερομηνία έναρξης ισχύος» (στο κάτω μέρος του παρόντος) για να δείτε πότε ενημερώθηκε τελευταία φορά η Πολιτική Απορρήτου.

Η παρούσα πολιτική ενδέχεται να τροποποιείται. Στην περίπτωση αυτή, θα ανανεώνεται και η ημερομηνία έναρξης ισχύος που βρίσκεται στο τέλος του κειμένου αυτού. Όταν πρόκειται για ουσιαστικές αλλαγές του κειμένου, θα σας ενημερώνουμε (και) μέσω εμφανούς ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα μας.

 

6. Έννομο συμφέρον & Συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις

Η εταιρεία «EASY MAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» συμμορφώνεται απόλυτα στους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων, τόσο των ήδη εργαζόμενων, πελατών, συνεργατών της, όσο και αυτών που ενδιαφέρονται  να προστεθούν στο δυναμικό εργαζομένων/συνεργατών της. Ως μέρος κάθε διαδικασίας πρόσληψης, η εταιρεία μας, συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα υποψήφιων εργαζόμενων/συνεργατών μας. Διαβεβαιώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι το σύνολο των πληροφοριών που θα τεθεί στη διάθεση της εταιρείας μας, θα τύχει της απαραίτητης – μόνο - επεξεργασίας και μόνο για τους σαφώς αναφερόμενους στην παρούσα πολιτική  σκοπούς.

 

Συλλεγόμενες πληροφορίες

Ως απολύτως αναγκαίες, οι πληροφορίες που η εταιρεία μας συλλέγει στο πλαίσιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος σας για συνεργασία μαζί μας, είναι :

 1. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο, ηλικία,  διεύθυνση κατοικίας και στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και του αριθμού – κατά κύριο λόγο, φορητού – τηλεφώνου σας.
 2. Λεπτομέρειες σχετικές με τα προσόντα, τις δεξιότητες, την επαγγελματική εμπειρία και το ιστορικό απασχόλησής σας π.χ., ακαδημαϊκή εκπαίδευση, επαγγελματικές πιστοποιήσεις, προηγούμενες εργασίες, όπως τα στοιχεία αυτά εσείς θα τα θέσετε σε γνώση μας.
 3. Πληροφορίες σχετικές με το δικαίωμά σας να εργαστείτε στην Ελλάδα (σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου).
 4. Λοιπές πληροφορίες σχετικές με εσάς, τις οποίες εσείς θα παράσχετε αποστέλλοντας έγγραφα ή επικοινωνώντας μαζί μας (π.χ. συνεντεύξεις, αξιολογήσεις), είτε με φυσική παρουσία, είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μέσω επικοινωνίας διά ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.
 5. Λοιπές πληροφορίες που δύναται να συλλεγούν από άλλες πηγές, π.χ.: συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες, τις οποίες εσείς θα προσδιορίσετε .

 

Η «EASY MAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» μπορεί να συλλέξει πληροφορίες με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, τα δεδομένα ενδέχεται να περιέχονται σε έντυπα αιτήσεων, βιογραφικά σημειώματα ή επιστολές κινήτρων, μέσω συνεντεύξεων ή άλλων μορφών αξιολόγησης. Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα για εσάς από τρίτους, όπως συστάσεις που παρέχονται από προηγούμενους εργοδότες σας, των οποίων τα στοιχεία εσείς θα μας γνωστοποιήσετε (εφόσον το επιλέξετε). Τα δεδομένα θα αποθηκευτούν στα πληροφοριακά συστήματα (συμπεριλαμβανομένου του email) που διαθέτει η εταιρεία, με διαβαθμισμένη πρόσβαση σε στελέχη του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού (ΗR).

 

Λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων:

Έννομο συμφέρον  εργοδότη: Οι πιθανοί εργοδότες δικαιούνται να συλλέγουν και να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν υποψήφιους για εργασία στον βαθμό που η συλλογή τους είναι απαραίτητη και σχετική με την εκτέλεση της εργασίας για την οποία υποβάλλεται η αίτηση. Σκοπός είναι η αξιολόγηση και η επιβεβαίωση καταλληλότητας ενός υποψηφίου για συνεργασία με την εταιρεία μας.

 

Συγκατάθεση υποψήφιου προς εργασία: Το βιογραφικό σας σημείωμα θα διατηρηθεί στη βάση δεδομένων της εταιρείας μας για 6 (έξι) μήνες από την ημέρα αποστολής του, ενόψει άμεσων ευκαιριών απασχόλησης στην εταιρεία μας. Εφόσον το επιθυμείτε και δώσετε  ρητή συγκατάθεση σας για περαιτέρω διατήρηση, το βιογραφικό σας σημείωμα μπορεί να παραμείνει ενεργό στη βάση δεδομένων του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας μας  για δύο (2) έτη συνολικά. Εννοείται ότι ελεύθερα και οποτεδήποτε μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας.

 

Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα;

Πρόσβαση στο βιογραφικό σας σημείωμα και σε όσα δεδομένα θέσετε υπόψη της εταιρείας μας ως ενδιαφερόμενος/υποψήφιος εργαζόμενος/συνεργάτης, έχουν μόνο τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο στελέχη της εταιρείας μας και δη το αρμόδιο Τμήμα Προσωπικού και η Διοίκηση.

 

Πώς προστατεύει τα δεδομένα σας η «EASY MAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»:

Η ασφάλεια των δεδομένων σας αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα της εταιρείας μας. Η αναγκαία διαδικασία επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που να διασφαλίζεται το απόρρητο αυτών. Η «EASY MAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το αναγκαίο επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων σας, έναντι κινδύνων από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένο, αλλά και από κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.  Τα δεδομένα που εσείς παρέχετε στην εταιρεία μας, προστατεύονται με τις πλέον ενδεδειγμένες τεχνικές ασφάλειας πληροφοριών που εξασφαλίζουν την απολύτως ασφαλή μεταφορά  τους μέσω του διαδικτύου (στο πλαίσιο εξέτασης του βιογραφικού σας), αλλά και την  ασφαλή αποθήκευσή τους για όσο χρόνο ισχύει η συγκατάθεσή σας.

 

Χρόνος διατήρησης δεδομένα σας από την «EASY MAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»:

Το βιογραφικό σας σημείωμα θα διατηρηθεί στη βάση δεδομένων μας για 6 (έξι) μήνες από την ημέρα αποστολής του, ενόψει άμεσων ευκαιριών απασχόλησης στην εταιρεία μας. Εφόσον το επιθυμείτε και δώσετε τη ρητή συγκατάθεση σας για διατήρηση του βιογραφικού σας για πέραν των έξι (6) μηνών χρονικό διάστημα, το βιογραφικό σας σημείωμα (και όποιες πληροφορίες εσείς μας παράσχετε στο πλαίσιο εξέτασης του ενδιαφέροντος σας  για συνεργασία με την εταιρεία μας),  μπορεί να παραμείνει ενεργό στη βάση δεδομένων του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας μας  για δύο (2) έτη συνολικά. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν θα ακολουθήσει  προσφορά εργασίας μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα ή ότι η προσφορά εργασίας δεν γίνεται αποδεκτή από εσάς ως «ενδιαφερόμενο», το Βιογραφικό σας Σημείωμα (μαζί και το σύνολο πληροφοριών που παρείχατε στην εταιρεία μας) θα διαγραφεί άμεσα με ασφαλή και οριστικό τρόπο.

Σε περίπτωση προσφοράς και αποδοχής (εκ μέρους σας) θέσης εργασίας στην εταιρεία μας, τα αναγκαία προσωπικά σας δεδομένα θα διαβιβαστούν από το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού στο τμήμα Λογιστηρίου της εταιρείας μας. Ως εργαζόμενος της εταιρείας μας πλέον, θα ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο προστασίας και το χρόνο διατήρησης των δεδομένων σας, κατά πάγια τακτική της εταιρείας μας, κατά την εκ μέρους σας υπογραφή της σύμβασης εργασίας σας.

 

Τα δικαιώματά σας:

Ως «υποκείμενο δεδομένων», βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (γνωστού ως ΓΚΠΔ ή GDPR),  σε συνδυασμό με το Ν. 4624/2019, έχετε τα δικαιώματα που προβλέπονται για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα και για τους περιορισμούς στην κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, τα οποία παρατίθενται παρακάτω:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία επεξεργάζεται η εταιρεία μας.
 • Δικαίωμα διόρθωσης ή συμπλήρωσης ελλιπών ή ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων στο χρόνο που αυτά διατηρούνται από την εταιρεία μας.
 • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα, με υποβολή ηλεκτρονικού έγγραφου αιτήματος προς το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρεία μας .
 • Δικαίωμα περιορισμού της Επεξεργασίας των δεδομένων.
 • Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε εσάς ή σε τρίτους. Μπορείτε να λαμβάνετε, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να τα διαβιβάζετε, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις, σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας αρκεί αυτό να μην επηρεάζει  δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων (μόνο για αυτοματοποιημένη επεξεργασία  πληροφοριών τις οποίες μας παρείχατε με τη συγκατάθεσή σας ή για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης.)
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ανά πάσα στιγμή. Η «EASY MAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» δύναται αιτιολογημένα να μην ικανοποιήσει το εν λόγω δικαίωμά σας, εφόσον καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων . Εννοείται ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση θα ενημερωθείτε για τη συνδρομή νόμιμου και επιτακτικού λόγου περαιτέρω επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (dpa.gr – Κηφισίας αρ. 1-3, ΤΚ 11523, ΑΘΗΝΑ, τηλ: 2106475600), εφόσον θεωρήσετε ότι θίγονται δικαιώματά σας επί της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας.

 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, καθώς και για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε εγγράφως στη διεύθυνση Θεσσαλονίκης 4Α – Άγιος Ιωάννης Ρέντη, ΤΚ 18233 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  Κατά κανόνα, οποιοδήποτε αίτημά σας θα ικανοποιηθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του, σε κάθε δε περίπτωση θα ενημερωθείτε εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος για την εξέλιξη του αιτήματός σας.

 

Τι συμβαίνει σε περίπτωση μη παροχής αναγκαίων προσωπικών σας δεδομένων;

Ενώ είναι δεδομένο  ότι δεν υφίσταται νομική ή συμβατική υποχρέωσή σας για παροχή προσωπικών σας δεδομένων, εντούτοις, εάν δεν παρασχεθούν τα «αναγκαία» και «απαραίτητα» προσωπικά σας δεδομένα, δεν θα καταστεί δυνατή η επεξεργασία  του αιτήματός σας και η διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας σας με την εταιρεία μας.

 

Ενημέρωση της παρούσας πολιτικής

Η τελευταία ενημέρωση της παρούσας πολιτικής πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2022

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας  ότι η πολιτική αυτή ενδέχεται να τροποποιηθεί. Σε τέτοια περίπτωση (τροποποίησης), η νέα/τροποποιημένη πολιτική θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας.

 

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία ή σχόλιο αναφορικά με την παρούσα πολιτική μας, καθώς και τις πρακτικές που ακολουθούμε, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή/και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

 

7. Πολιτική Διασφάλισης Απορρήτου Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

 

 1. ΣΚΟΠΟΣ

  Η εταιρεία EASY MAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ στα πλαίσια της λειτουργίας της έχει εκπονήσει την παρακάτω πολιτική διασφάλισης απορρήτου ταχυδρομικών υπηρεσιών με σκοπό την :


Α. Διασφάλιση της προστασίας του Απορρήτου των μεταφερομένων ταχυδρομικών  αντικειμένων.
Β. Την ασφάλεια των διακινουμένων αποστολών
Γ. Την διασφάλιση της εχεμύθειας των εμπλεκομένων στις λειτουργίες των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Για τον σκοπό αυτό η EASY MAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ επιλέγει και εκπαιδεύει το προσωπικό με πολύ αυστηρά κριτήρια και χρησιμοποιεί τα πλέον σύγχρονα συστήματα μηχανοργάνωσης και ασφάλειας, για την παρακολούθηση των ταχυδρομικών αντικειμένων σε κάθε σημείο της διαδρομής τους έως την τελική τους παράδοση.


2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

2.1 ΠΑΡΑΛΑΒΗ & ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Κατά την παραλαβή των αποστολών οι διανομείς  αφού ελέγξουν το προς μεταφορά αντικείμενο, τη συσκευασία του και τα συνοδευτικά  έγγραφα , σφραγίζουν την συσκευασία. Κατόπιν συμπληρώνουν το απαραίτητο Συνοδευτικό Ταχυμεταφοράς (ΣΥ. ΔΕ. ΤΑ ) και μεταφέρουν το ταχυδρομικό αντικείμενο πίσω στον πλησιέστερο κατάστημα της εταιρίας.
Το όχημα που πραγματοποιεί την παραλαβή παραμένει σφραγισμένο μέχρι την άφιξη του στο κατάστημα της εταιρίας. Εκεί τα αντικείμενα συσκευάζονται κατάλληλα ώστε να δρομολογηθούν στα κατά τόπους καταστήματα της εταιρίας για να παραδοθούν. 

Παράλληλα οι εισερχόμενες αποστολές, υπόκεινται σε διαλογή και δρομολογούνται κατά περιοχές σύμφωνα με τους ταχυδρομικούς κώδικες ώστε να προωθηθούν για παράδοση από οχήματα της εταιρίας σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. 

Στα καταστήματα της εταιρίας υπάρχει εγκατεστημένο κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης με κάμερες καθώς και σύστημα συναγερμού ενώ  πρόσβαση έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρίας.

Κατά την διαδικασία της παράδοσης γίνεται επιβεβαίωση των στοιχείων του παραλήπτη ή του συγκάτοικου / συνεργάτη  που θα παραλάβει την αποστολή, ο οποίος υπογράφει επί του ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ για την παραλαβή και γράφει ολογράφως το ονοματεπώνυμο του.


Σε κάθε στάδιο της μεταφοράς (παραλαβή – διαλογή – παράδοση ), η αποστολή αναγνωρίζεται από τους φερόμενους γραμμωτούς κώδικες ώστε να εντοπίζεται εύκολα και να γίνεται αποτελεσματικότερα η διαχείριση της έως την παράδοση της στον τελικό παραλήπτη.

2.2 ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η EASY MAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ εγγυάται το απόρρητο των παρεχόμενων προς τους πελάτες ταχυδρομικών υπηρεσιών και τηρεί πλήρως τις απαγορεύσεις του κανονισμού της ΑΔΑΕ. Άρση του απορρήτου μπορεί να γίνει μόνο στα πλαίσια της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος  και μετά από απόφαση της διοίκησης της εταιρίας, λαμβάνοντας παράλληλα μέριμνα για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδέχεται να εμφανιστούν την περίοδο άρσης του απορρήτου.

 

Η Εταιρία μας επίσης φροντίζει  ώστε το προσωπικό που είναι εξουσιοδοτημένο να παραλαμβάνει και να παραδίδει ταχυδρομικά αντικείμενα στο κοινό, να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και ενημερωμένο στα θέματα απορρήτου και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς το κοινό και τα δικαιώματα του πολίτη.

 

2.3 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ

Η EASY MAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ δηλώνει ότι :

Α. Δεν αναλαμβάνει την μεταφορά επικίνδυνων υλικών και απαγορευμένων ουσιών.

Β. Σε περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης όπου πιθανόν απειλούνται η Δημόσια Υγεία & Ασφάλεια, δύναται να ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας και οι έλεγχοι στα ταχυδρομικά αντικείμενα, με σκοπό την προστασία του Δημοσίου συμφέροντος αλλά και της Υγείας & Ασφάλειας του προσωπικού.

Γ. Δεν παραλαμβάνονται προς διακίνηση ταχυδρομικά αντικείμενα χωρίς πλήρη στοιχεία του αποστολέα και παραλήπτη. Τα ταχυδρομικά αντικείμενα που παραλαμβάνονται από περιστασιακούς πελάτες της εταιρείας μας, υποχρεούνται να προσκομίζονται ανοικτά προς έλεγχο. Τυχόν άρνηση του αποστολέα στον έλεγχο ταυτοπροσωπίας ή στο περιεχόμενο μπορεί να επιφέρει άρνηση της εταιρίας να αναλάβει την διαχείριση της αποστολής.


3. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ  

Η  EASY MAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ δεσμεύεται για την επαγγελματική εχεμύθεια των εργαζομένων της τόσο για την συναλλαγή τους με τους πελάτες όσο και για την διαχείριση των ταχυδρομικών αντικειμένων στα πλαίσια της διαφύλαξης του Απορρήτου των Επικοινωνιών. Πιο συγκεκριμένα δεσμεύεται για την εχεμύθεια στα κάτωθι:

1. Το περιεχόμενο και την διαδικασία διαχείρισης των ταχυδρομικών αντικειμένων.

2. Τα στοιχεία Αποστολέα και Παραλήπτη των ταχυδρομικών αντικείμενων.

3. Τα στοιχεία προσώπων που πραγματοποίησαν συναλλαγή με την ταχυδρομική επιχείρηση.

4.. Το γεγονός αποστολής ή παραλαβής ενός ταχυδρομικού αντικειμένου.

5. Τον τρόπο αποστολής.

6. Τις ταχυδρομικές σχέσεις προσώπων ή επιχειρήσεων.


Η EASY MAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ με την πιστή τήρηση των παραπάνω εγγυάται την ασφαλή  διακίνηση των ταχυδρομικών αντικειμένων  καθώς και το απόρρητο των συναλλασσόμενων, ιδιωτών και επιχειρήσεων.  

 

8. Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας

 

Η προστασία και η διατήρηση της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων μας είναι κύρια προτεραιότητα για την εταιρεία μας, «EASYMAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «EASYMAIL». Στοχεύοντας στην εξασφάλιση μηδενικών εργατικών ατυχημάτων και ασθενειών που σχετίζονται με τις συνθήκες εργασίας, δεσμευόμαστε να:

 • Παρέχουμε ένα εργασιακό περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών Υγείας & Ασφάλειας, κατάλληλο για τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις, που ελαχιστοποιεί τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, των συνεργατών, των πελατών και όλων των ενδιαφερόμενων μερών που επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις μας.
 • Παρέχουμε στους ανθρώπους μας τον αναγκαίο εξοπλισμό (εφόσον απαιτείται για την εργασία τους), συμπεριλαμβανομένων μέσων ατομικής προστασίας που χρειάζονται για να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους με ασφάλεια.
 • Μεριμνούμε για την αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, με κατάλληλο σχεδιασμό των εγκαταστάσεων, παροχή επαρκών υλικοτεχνικών μέσων για αυτές τις περιπτώσεις και κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού.
 • Συμμορφωνόμαστε πλήρως τόσο με την εφαρμοστέα εθνική και κοινοτική νομοθεσία που αφορά την Υγεία & Ασφάλεια στο χώρο εργασίας, όσο και με τις απαιτήσεις των πελατών μας.
 • Προσπαθούμε να καλλιεργούμε κουλτούρα Υγείας & Ασφάλειας στους ανθρώπους μας, αντί της υποχρεωτικής εφαρμογής των σχετικών κανόνων και οδηγιών.

Για το σκοπό αυτό, η «EASY  MAIL» έχει υιοθετήσει διεθνώς αναγνωρισμένες  αρχές.

Ο ρόλος των ανθρώπων της «EASY  MAIL» είναι αναγκαίος και κρίσιμος για την τήρηση των αρχών προστασίας της Υγείας & της Ασφάλειας, γι’ αυτό και η Διοίκηση της «EASY  MAIL» ενθαρρύνει το προσωπικό της να καταγράφει τα παρ’ ολίγον ατυχήματα ή άλλες επικίνδυνες καταστάσεις, να αναγνωρίζει πιθανούς κινδύνους, να εντοπίζει τις ανάγκες για επιμόρφωση, να αξιολογεί τα μέσα και τις διαδικασίες και να προτείνει τρόπους επίλυσης των μη συμμορφώσεων ή βελτίωσης των επιδόσεων της εταιρίας στον τομέα Υγείας & Ασφάλειας. Εξασφαλίζεται συνεχώς η δυνατότητα άμεσης  επικοινωνίας τέτοιων ζητημάτων στο αρμόδιο Τμήμα Προσωπικού ή σε Τεχνικό Ασφαλείας ή/και στον Ιατρό Εργασίας, αλλά και η δυνατότητα υποβολής σχετικών αναφορών, επώνυμα ή ανώνυμα.

 

9. Πολιτική Συμμόρφωσης

 

Η εταιρεία μας, «EASYMAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «EASYMAIL», δεσμεύεται ότι να ασκεί όλες τις δραστηριότητες τις με νόμιμο, δεοντολογικό και επαγγελματικό τρόπο, σεβόμενη πλήρως τους πελάτες της, τους υπαλλήλους, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες της.

Κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων μας, οφείλουμε:

 • Να διατηρούμε ακριβή λογιστικά βιβλία και αρχεία
 • Να παρέχουμε ανάλογη εκπαίδευση στους εργαζομένους
 • Να διεξάγουμε κατάλληλους εσωτερικούς ελέγχους για τον εντοπισμό πιθανών παραβάσεων διαφθοράς
 • Να έχουμε κατάλληλη/εξειδικευμένη εξωτερική επαγγελματική βοήθεια (όπου είναι απαραίτητο), για να ενισχύεται περεταίρω η συμμόρφωσή μας
 • Να σεβόμαστε όλους τους σχετικούς και ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς
 • Να λειτουργούμε με ειλικρίνεια και ακεραιότητα Σε περίπτωση που εντοπιστεί κάποιο περιστατικό, αυτό θα αναφέρεται, σε πρώτο χρόνο, στον υπεύθυνο συμμόρφωσης, ο οποίος αναλαμβάνει τη διερεύνησή του.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το αναφερόμενο περιστατικό, συνεπάγεται παραβίαση των ανωτέρω, ο υπεύθυνος Συμμόρφωσης ενημερώνει για το περιστατικό τον Πρόεδρο της εταιρείας προς λήψη απόφασης και δράση. Την ευθύνη της τελικής απόφασης φέρει ο Πρόεδρος.

 

10. Πολιτική για την Καταπολέμηση της Βίας, του Εκφοβισμού και της Παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας

 

 

(άρθ. 9 και 10 Ν. 4808/2021)

Της Διοίκησης της εταιρείας

«EASY MAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

ΑΦΜ: 800497130

ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ  

ΕΔΡΑ: Αγ. Ι. Ρέντης, Θεσσαλονίκης αρ. 4α

Τ.Κ: 18233

 

 

 1. Η εταιρεία «EASY MAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», ως «Εργοδότης» τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους ΙΙ του ν.4808/2021 {νόμος με τον οποίο κυρώθηκε στην Ελλάδα η Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO)}, αναφορικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση οποιασδήποτε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και της παρενόχλησης λόγω φύλου καθώς και της σεξουαλικής παρενόχλησης, που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας - είτε συνδέεται με αυτήν, είτε προκύπτει από αυτήν -  προκειμένου,  το εργασιακό περιβάλλον της να εξακολουθήσει να αποτελεί ένα ασφαλές (εργασιακό) περιβάλλον για τους εργαζομένους της. Η παρούσα πολιτική της εταιρείας καταλαμβάνει το σύνολο των εργαζομένων και των απασχολούμενων στην εταιρεία, ανεξάρτητα από το συμβατικό καθεστώς με το οποίο συνδέονται με την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων – ενδεικτικά - των  απασχολούμενων με σύμβαση έργου, ανεξάρτητων υπηρεσιών, έμμισθης εντολής, των απασχολούμενων μέσω τρίτων παρόχων υπηρεσιών, (συμπεριλαμβανόμενων τυχόν ασκούμενων ή/και μαθητευόμενων) κλπ, οι οποίοι απασχολούνται στο σύνολο των εγκαταστάσεων/παραρτημάτων της εταιρείας στην Ελλάδα.

Ως βία, εκφοβισμός ή παρενόχληση νοείται κάθε ανεπιθύμητη σωματική, λεκτική ή άλλη συμπεριφορά που παραβιάζει την αξιοπρέπεια ή δημιουργεί εκφοβιστικό, εχθρικό, εξευτελιστικό, ταπεινωτικό ή προσβλητικό εργασιακό περιβάλλον. Μπορεί να περιλαμβάνει προσβλητικές ή ταπεινωτικές παρατηρήσεις, κατάχρηση εξουσίας, «ακατάλληλα» αγγίγματα, ανεπιθύμητες σεξουαλικές προτάσεις και οποιαδήποτε άλλης μορφής  προσβλητική και ανεπιθύμητη συμπεριφορά.

      Ανέκαθεν ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η παροχή ίσων ευκαιριών επαγγελματικής ανέλιξης, καθώς και η δημιουργία και διατήρηση αρμονικού κλίματος εργασίας, αποτελούσαν θεμελιώδεις αρχές και δεσμεύσεις της εταιρείας μας.

 

2.Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η περαιτέρω εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση. Η «EASY MAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» δηλώνει πως αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κάθε εργαζομένου να παρέχει εργασία  σε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς βία και παρενόχληση, μη ανεχόμενος/η οποιαδήποτε  τέτοια συμπεριφορά, οποιασδήποτε μορφής από οποιοδήποτε πρόσωπο προερχόμενη. Εξαρχής, η εταιρεία έχει υιοθετήσει κοινωνική πολιτική προκειμένου να αποφευχθεί η γέννηση και η ανάγκη καταπολέμησης οποιασδήποτε αποκλίνουσας συμπεριφοράς που δύναται να εκληφθεί και ερμηνευθεί ως εξευτελιστική, ταπεινωτική ή εν γένει προσβλητική.

 

3.Η εταιρεία μας καθ΄ όλη της διάρκεια της πολυετούς δραστηριότητάς της, επιδεικνύει ΜΗΔΕΝΙΚΗ  ΑΝΟΧΗ σε κάθε μορφής βία και παρενόχληση, που θα μπορούσε  να εκδηλωθεί κατά τη διάρκεια παροχής εργασίας, είτε συνδέεται με αυτήν είτε προκύπτει από αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου, αλλά και της σεξουαλικής παρενόχλησης !

Στο πλαίσιο των ανωτέρω και  σε απόλυτη συμμόρφωση με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του ν. 4808/2021, καταγράφονται και υιοθετούνται οι  ακόλουθες «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ», το περιεχόμενο των οποίων εξειδικεύεται παρακάτω, οι οποίες καταλαμβάνουν το σύνολο των  εργαζομένων στην εταιρεία, αλλά και των  απασχολούμενων σε αυτή με σύμβαση έργου, ανεξάρτητων υπηρεσιών, έμμισθης εντολής, ακόμη και των απασχολούμενων μέσω τρίτων παρόχων υπηρεσιών, (συμπεριλαμβανόμενων τυχόν ασκούμενων ή/και μαθητευόμενων) κλπ.

 

Α. Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία:

 

α) Εκτίμηση κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία Γενικά, σε εργασιακούς χώρους υφίστανται κίνδυνοι για την εκδήλωση βίας, αλλά και πιθανότητες παρενόχλησης (ηθικής, ψυχικής, σεξουαλικής) στο εργασιακό περιβάλλον,  γνωστής και ως «σύνδρομο mobbing» ή εργασιακός εκφοβισμός, που αποτελούν τη βασικότερη κατηγορία ψυχοκοινωνικών κινδύνων και εμφανίζονται με πολλές και διαφορετικές μορφές, μπορούν δε να απειλήσουν κάθε εργαζόμενο ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, επαγγελματικών δεξιοτήτων, μορφωτικού επιπέδου, αλλά και ιεραρχικής θέσης. Ο όρος “βία και παρενόχληση” στον κόσμο της εργασίας αναφέρεται σε μια σειρά από απαράδεκτες μορφές συμπεριφοράς και πρακτικές ή απειλές τέτοιων πρακτικών, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα είτε κατ’ επανάληψη, οι οποίες αποσκοπούν, οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη και περιλαμβάνει την έμφυλη βία και παρενόχληση. Ο όρος δε «έμφυλη βία και παρενόχληση» αναφέρεται στη βία και την παρενόχληση που στοχεύουν σε άτομα λόγω του φύλου τους ή επηρεάζει δυσανάλογα άτομα συγκεκριμένου φύλου και περιλαμβάνει τη σεξουαλική παρενόχληση.

Το «σύνδρομο mobbing» περιγράφει την κατ' επανάληψη υβριστική συμπεριφορά εντός ή εκτός της επιχείρησης, η οποία εκδηλώνεται με εκφοβιστικές ενέργειες, λόγια ή τρόπους οργάνωσης της εργασίας και στοχεύει στη διαμόρφωση ενός εχθρικού, ταπεινωτικού περιβάλλοντος, που προσβάλει την προσωπικότητα, θίγει την αξιοπρέπεια και θέτει σε κίνδυνο τη σωματική ή/και την ψυχική ακεραιότητα του εργαζομένου, με απώτερο σκοπό να οδηγήσει στην παραίτησή του.

Στο πλαίσιο παροχής εργασίας σε τομείς δραστηριότητας της εταιρείας «EASY MAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», προβλέπεται  η δυνατότητα παροχής εργασίας σε διαφορετικές εργάσιμες ώρες (βάρδιες) κατά τη διάρκεια της ημέρας, περιλαμβανόμενων νυχτερινών ωρών, από άνδρες αλλά και από γυναίκες εργαζόμενες. Η παροχή εργασίας κατά τη διάρκεια νυχτερινών ωρών περιέχει μία εγγενή επικινδυνότητα. Περαιτέρω, με δεδομένη την συνεχή ανάπτυξη δραστηριοτήτων της, η  εταιρεία παρέχει δυνατότητα εργασίας σε νεαρής ηλικίας εργαζόμενους, επιθυμώντας να αξιοποιηθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες τους. Τα ανωτέρω αποτελούν συνθήκες με τη συνδρομή των οποίων θα μπορούσαν να  εμφανιστούν περιστατικά «βίας και παρενόχλησης» σε βάρος εργαζόμενων στην εταιρείας μας.

β) Μέτρα για την  πρόληψη, τον έλεγχο, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών, καθώς και για την παρακολούθηση τέτοιων περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς.

Στις τρέχουσες ανταγωνιστικές συνθήκες, το εργασιακό άγχος που αρκετές φορές δύναται να οδηγήσει σε συγκρούσεις που δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν ορθολογικά,  τυχόν  προσωπικά κίνητρα «θύτη» (στοιχεία χαρακτήρα, προσωπικότητα) αποτελούν παράγοντες, που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη φαινομένων βίας και ηθικής παρενόχλησης.

Η εταιρεία  μας, αντιλαμβάνεται και αναγνωρίζει ότι η σύγχρονη μάστιγα του συνδρόμου του εργασιακού εκφοβισμού (ή «συνδρόμου mobbing»), εκτός από τις εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες για την προσωπικότητα και τον ψυχισμό του θιγόμενου εργαζόμενου, δύναται να επιφέρει και εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες και στην ίδια την επιχείρηση, αφού δεν «δηλητηριάζει» μόνο τον εργαζόμενο, αλλά και όλο το εργασιακό κλίμα - συνθήκες, που με βεβαιότητα θα οδηγήσουν σε μειωμένη αφοσίωση στα εργασιακά καθήκοντα, σε υψηλά επίπεδα αποχής από την εργασία, σε απώλεια κινήτρων, δημιουργικότητας, πίστης και ικανοποίησης και κατ΄ επέκταση σε μείωση της παραγωγικότητας.

Προς αποφυγή/ αποτροπή εμφάνισης φαινομένων «βίας και παρενόχλησης» η εταιρεία μας ενθαρρύνει όλους τους εργαζόμενους, συνεργάτες κλπ στη διατήρηση εργασιακού κλίματος όπου ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η συνεργασία και η αλληλοβοήθεια είναι βασικές αξίες !

Ένας από τους βασικούς πυλώνες οργάνωσης της εταιρείας μας, είναι η δημιουργία  κλίματος εμπιστοσύνης και αλληλοβοήθειας ανάμεσα στους εργαζομένους/απασχολούμενους σε αυτή. Βασική παράμετρος για την επίτευξη των ανωτέρω αποτελεί η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τους προϊστάμενους κάθε τμήματος, αλλά και η εξασφάλιση δυνατότητας άμεσης απεύθυνσης κάθε εργαζόμενου τόσο στο τμήμα προσωπικού (HR), όσο και στους άμεσα προϊστάμενους των τμημάτων, η επικοινωνία με άλλους συναδέλφους, αλλά και απευθείας με την Διοίκηση της εταιρείας, που - όπως γνωρίζετε – έχει πάντα «ανοιχτή την πόρτα» της σε όλους τους  εργαζόμενους. προκειμένου να αναφερθεί πάραυτα οποιοδήποτε περιστατικό «βίας ή παρενόχλησης» και να αντιμετωπιστεί αυτό με τον δέοντα τρόπο.

Θεωρώντας σημαντικότατη την ενημέρωση όλων των εργαζόμενων και των συνεργατών μας, με την παρούσα Πολιτική επιχειρείται μία πρώτη προσέγγιση του τόσο σοβαρού θέματος, δεσμευόμενοι ότι θα παρέχουμε  συνεχείς ενημερώσεις και εκπαιδεύσεις σε όλους τους εργαζόμενους και απασχολούμενους,  τόσο αναφορικά στα «καθήκοντα», όσο και αναφορικά στα «δικαιώματά» τους.

Σε «τεχνικό επίπεδο», προς ενίσχυση του κλίματος ασφάλειας  στους εργαζόμενους/απασχολούμενος, η εταιρεία διατηρεί επαρκέστατο  φωτισμό τόσο στο εσωτερικό των κτιριακών εγκαταστάσεών της, όσο και στους περιβάλλοντες χώρους, ενώ, για την προστασία προσώπων και αγαθών έχει αναθέσει υπηρεσίες φύλαξης σε ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας (security)  24/7.

Παράλληλα, η εταιρεία θέτει σε λειτουργία δράσεις «ευαισθητοποίησης των εργαζόμενων σε υγιή πρότυπα συμπεριφοράς» ( π.χ.  αποφυγή εξαρτήσεων), αλλά και προγράμματα «εκπαίδευσης των εργαζομένων σε διαδικασίες διαχείρισης περιστατικών βίας». Εννοείται ότι το σύνολο των μέτρων ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα επαναξιολογείται από τη διοίκηση της εταιρείας, προκειμένου να διαπιστώνεται η αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων μέτρων και τυχόν ανάγκη αναθεώρησή τους, σε συνδυασμό με την επικαιροποίηση της εκτίμησης κινδύνων.

γ. Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού

Η εταιρεία προωθεί «στοχευμένες» συναντήσεις προσωπικού για τη συζήτηση σχετικών θεμάτων, προτίθεται δε να διοργανώσει σχετικά  σεμινάρια με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων ψυχικής υγείας , ενώ προϊστάμενοι τμημάτων και μέλη της διοίκησης της εταιρείας πρόκειται να συμμετάσχουν  σε σεμινάρια διαχείρισης κινδύνων «βίας και παρενόχλησης» στην εργασία.

δ)  Πληροφόρηση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζόμενων και της εταιρείας σε περίπτωση εκδήλωσης περιστατικών «βίας και παρενόχλησης», καθώς και για τη σχετική διαδικασία

Στους εργαζόμενους/απασχολούμενους η εταιρεία παρέχει όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο των εργαζομένων/απασχολούμενων όσο και της εταιρείας ως «εργοδότη», καθώς και όσων ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα ή εκπροσωπούν την εταιρεία, στο μέτρο και στον βαθμό της δικής της ευθύνης, σε περίπτωση εκδήλωσης ή αναφοράς ή καταγγελίας τέτοιων περιστατικών, καθώς και για τη σχετική διαδικασία.

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ τους εργαζόμενους/απασχολούμενους στην εταιρεία ότι σε περίπτωση εκδήλωσης παρενοχλητικής συμπεριφοράς, καθένας από εσάς τους  εργαζόμενους /απασχολούμενους  έχει δικαίωμα:

 1. i) Αναζήτησης δικαστικής προστασίας, είτε σε ποινικό πεδίο (με την άσκηση έγκλησης για τον ποινικό κολασμό του/της δράστη κατά τις διατάξεις του άρθρου 285 ΠΚ), είτε σε αστικό πεδίο, προς αποκατάσταση του δικαιώματος προσωπικότητας
 2. ii) Προσφυγής στην Επιθεώρηση Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) καλώντας στον τηλεφωνικό αριθμό 1555, όπου έχει συσταθεί αυτοτελές τμήμα για την παρακολούθηση των φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία. Επομένως, κάθε θιγόμενος/η μπορεί να υποβάλλει αίτηση για «εργατική διαφορά» σχετική με «βία και παρενόχληση» και αμέσως ενημερώνεται το τμήμα αυτό (στην ιστοσελίδα  https://1555.gov.gr/terms ,μπορείτε να ενημερωθείτε για το είδος των προσωπικών δεδομένων που θα σας ζητηθούν κατά την επικοινωνία, τη νόμιμη βάση επεξεργασίας τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα με αυτά)

iii) Υποβολής αναφοράς στον «Συνήγορο του Πολίτη»,

 1. iv) Κλήσης και αναζήτησης βοήθειας από την Υπηρεσία άμεσης ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων έμφυλης βίαςΓραμμή SOS 15900-που αποτελεί υπηρεσία εθνικής εμβέλειας που δίνει τη δυνατότητα σε γυναίκες θύματα βίας ή σε τρίτα πρόσωπα να επικοινωνήσουν άμεσα µε ένα φορέα αντιμετώπισης της έμφυλης βίας. Τη γραμμή στελεχώνουν ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι που παρέχουν άμεση βοήθεια σε έκτακτα και επείγοντα περιστατικά βίας σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες το χρόνο. Ταυτόχρονα υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας των γυναικών µέσω της διεύθυνσης email:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 2. v) Υποβολής καταγγελίας εντός της επιχείρησης. Διευκρινίζεται ότι η άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας εντός της επιχείρησης δεν θίγει το δικαίωμά σας για προσφυγή σας και σε αρμόδια αρχή.

ε. Ορισμός προσώπου αναφοράς (συνδέσμου) . Το οριζόμενο με το παρόν «πρόσωπο αναφοράς» (σύνδεσμοι), του οποίου τα στοιχεία επικοινωνίας τίθενται παρακάτω είναι σε θέση εύκολα και άμεσα, να σας ενημερώσει – και το καθένα χωριστά - για την πρόληψη και την αντιμετώπιση παρενοχλητικών συμπεριφορών και  να σας  καθοδηγήσει. Το παρακάτω πρόσωπο έχει δεσμευθεί να  διαχειριστεί με απόλυτη εχεμύθεια και σεβασμό το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που θα  έλθουν στην κατοχή του κατά την άσκηση του παρόντος έργου του.

Το πρόσωπο αναφοράς (σύνδεσμος) είναι o Ιατρός εργασίας, κος Καλαιδόπουλος Γεώργος  τηλ 2155404556 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Υπό το παρόν πρίσμα στα καθήκοντα του  Ιατρού εργασίας περιλαμβάνεται η συμβουλευτική επί θεμάτων βίας και παρενόχλησης-συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης. Θα είναι σε θέση να σας συμβουλεύσει, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την ένταξη ή επανένταξή σας εάν έχετε υποστεί ανεπίτρεπτες διακρίσεις ή είστε θύματα βίας και παρενόχλησης. Ο ίδιος μπορεί να σας ενημερώσει για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία σας, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους, μεταξύ των οποίων τους κινδύνους της βίας και παρενόχλησης- συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, ενώ παράλληλα, δύναται να παράσχει επείγουσα θεραπεία-μεταξύ άλλων- και  επί περιστατικών βίας στον χώρο εργασίας.

 στ. Προστασία της απασχόλησης και υποστήριξη εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας  με κάθε πρόσφορο μέσο ή εύλογη προσαρμογή.

Η εταιρεία προστατεύει την απασχόληση και παρέχει πλήρη  υποστήριξη σε εργαζόμενους θύματα ενδοοικογενειακής βίας, όσο το δυνατό περισσότερο και με κάθε πρόσφορο μέσο ή εύλογη προσαρμογή, προκειμένου το θύμα να μη διστάσει να μιλήσει ! Η στήριξη της εταιρίας σε όλο το προσωπικό καθίσταται σαφής και αποδεικνύεται εμπράκτως, ενθαρρύνοντας την άμεση επικοινωνία  του/της εργαζόμενου/νης με την απευθείας τηλεφωνική γραμμή 15900, προκειμένου να καταγγελθεί κάθε βίαιη συμπεριφορά και να στηριχθεί το θύμα από ειδικούς επιστήμονες.

Κατόπιν αιτήματος εργαζομένων που έχουν πέσει θύματα ενδοοικογενειακής βίας, η  εταιρεία μπορεί να  παράσχει ειδική άδεια ή να προχωρήσει σε ευέλικτες ρυθμίσεις παροχής εργασίας εκ μέρους τους ως  έμπρακτη υποστήριξη προς αυτούς. Στις «ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας» περιλαμβάνεται η δυνατότητα του εργαζόμενου να προσέρχεται στην εργασία του λίγη ώρα αργότερα από το κανονικό ωράριο ή να φεύγει λίγη ώρα νωρίτερα ή έναν συνδυασμό και των δύο..

Β. Διαδικασία υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών:

 

α) Δίαυλοι επικοινωνίας-Αρμόδια πρόσωπα:

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία έχει ορίσει ως αρμόδιο πρόσωπο για την υποδοχή καταγγελιών εργαζομένων, την εξέταση των καταγγελιών αυτών, αλλά  και για την ενημέρωσή σας (δίαυλος επικοινωνίας), την Στυλιανή Μ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ - ΦΕΤΦΑΤΖΗ, Δικηγόρο, τηλ 6972258863, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

β) Έρευνα και εξέταση των καταγγελιών με αμεροληψία και προστασία της εμπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδομένων «θυμάτων» και «καταγγελλόμενων»

Ο ανωτέρω «δίαυλος επικοινωνίας» υποχρεούται να προχωρά σε εξέταση κάθε καταγγελίας  με αντικειμενικότητα και αμεροληψία, δεσμευόμενος πλήρως από την υποχρέωση εμπιστευτικότητας και μη αποκάλυψης σε οποιονδήποτε μη αρμόδιο προσωπικών δεδομένων των εμπλεκόμενων, σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η εταιρεία δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση να δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα στο πρόσωπο που έχει υποστεί οποιασδήποτε μορφής κακοποιητική συμπεριφορά, για αυτό και ενθαρρύνει την παραλαβή και τη διερεύνηση των καταγγελιών από αμερόληπτα πρόσωπα. Φροντίζει με διακριτικότητα και σεβασμό να εξετάσει κάθε καταγγελλόμενη περίπτωση και λαμβάνει όλα τα αναγκαία και πρόσφορα μέτρα προκειμένου ο θιγόμενος να αισθάνεται ασφάλεια στο περιβάλλον εργασίας και ο φερόμενος ως δράστης να έρθει αντιμέτωπος με τις προβλεπόμενες και δικαιότερες συνέπειες.

 

γ) Απαγόρευση αντιποίνων σε βάρος θιγόμενου προσώπου

Η εταιρία απαγορεύει και τηρεί τη δέσμευσή της για αποκλεισμό και του ελάχιστου περιθωρίου επιβολής αντιποίνων σε εργαζόμενο/απασχολούμενο που ανέφερε μία κακοποιητική ή βίαιη ή παρενοχλητική συμπεριφορά (άρθρο 13 Ν. 4808/2021). Το εργασιακό περιβάλλον του καταγγέλλοντος προστατεύεται και ο εργαζόμενος/απασχολούμενος πρέπει να  γνωρίζει ότι θα εξακολουθήσει να  εργάζεται υπό καθεστώς ασφάλειας και αλληλοσεβασμού. Ουδεμία ανοχή παρέχεται ή πρόκειται να παρασχεθεί σε καταγγελλόμενους που αποδεδειγμένα προέβησαν σε εξευτελιστικές, επιθετικές, μειωτικές ή κάθε άλλου είδους προσβλητικές για την προσωπικότητα έτερων συναδέλφων τους, συμπεριφορές.

 

δ) Ενέργειες εταιρείας/συνέπειες επί διαπίστωσης παραβάσεων

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η τέλεση περιστατικού βίας και παρενόχλησης σε βάρος εργαζόμενου/απασχολούμενου, η  εταιρεία ενημερώνει τον καταγγελλόμενο και λαμβάνει και η ίδια άμεσα μέτρα σε βάρος του προκειμένου να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί η εκδήλωση τέτοιας συμπεριφοράς εκ μέρους του, τα οποία (μέτρα) περιλαμβάνουν αρχικά  τη σύσταση προς συμμόρφωση του καταγγελλόμενου, την αλλαγή θέσης εργασίας του, την τροποποίηση του ωραρίου, του τόπου ή και του τρόπου  παροχής της εργασίας του, την προτροπή να  απευθυνθεί το εν λόγω  άτομο σε ειδικούς ψυχικής υγείας, ακόμη δε (και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 281 ΑΚ περί κατάχρησης δικαιώματος) και την απόλυσή  του.

 

ε) Συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές και παροχή κάθε πληροφορίας σε αυτές, εφόσον ζητηθεί

Για οποιοδήποτε περιστατικό βίας και παρενόχλησης προκύψει, η εταιρία (και τα πρόσωπα που έχουν οριστεί ως αρμόδια για την υποδοχή και τη διαχείριση τέτοιων καταγγελιών) θα συνεργαστεί με κάθε  αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική Αρχή που αυτεπάγγελτα ή κατόπιν υποβολής αιτήματος από το θιγόμενο πρόσωπο και στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της θα ζητήσει στοιχεία ή πληροφορίες και δεσμεύεται να παρέχει συνδρομή και πρόσβαση στα στοιχεία αυτά ή να παρέχει σε αυτή οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί προς διαλεύκανση της υπόθεσης.

 

Η προστασία της σωματικής ακεραιότητας και της ψυχικής υγείας όλων των εργαζομένων/απασχολούμενων με οποιονδήποτε τρόπο  στην εταιρεία, αποτελούσε και αποτελεί πρωταρχικό μέλημά μας.

 

 

Με εκτίμηση

Για την εταιρεία «EASY MAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

Ιωάννης Πέτρου

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

 

 

11. Πολιτική κατά της Χρήσης Ουσιών

 

Η εταιρεία μας, «EASYMAIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «EASYMAIL AE», έχει ως πολιτική της το να αναγνωρίζει και να βοηθά κάθε εργαζόμενο που αντιμετωπίζει πιθανή εξάρτησή του  από εθιστικές ουσίες (περιλαμβανόμενου του αλκοόλ). Η εταιρία αναγνωρίζει τους εγγενείς κινδύνους που δημιουργούνται κατά τη συνεργασία των υπόλοιπων υπαλλήλων με ένα εργαζόμενο που βρίσκεται υπό την επήρεια εθιστικών ουσιών, αλλά και τα προσωπικά προβλήματα που σχετίζονται με το εξαρτημένο άτομο. Σε περίπτωση υποψίας ότι κάποιος υπάλληλος βρίσκεται υπό την επήρεια ουσιών, δεν επιτρέπεται να συνεχίζει να εργάζεται. Ο προϊστάμενός του οφείλει να ενημερώσει το Τμήμα Προσωπικού και τη Διοίκηση και εάν ο εργαζόμενος θεωρηθεί ακατάλληλος για εργασία, απομακρύνεται από την εργασία του. Η Πολιτική Κατάχρησης Ουσιών ισχύει για όλους τους υπαλλήλους της «EASYMAIL», συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων/συνεργατών και των υπαλλήλων τους. Η «EASY  MAIL» δε θα επιτρέψει καμία από τις ακόλουθες συμπεριφορές από κανέναν υπάλληλο:

 • Χρήση ή κατανάλωση αλκοόλ σε οποιαδήποτε μορφή ή οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας κατά τη διάρκεια της εργασίας
 • Πώληση, αγορά, μεταφορά, προσφορά, χρήση ή κατοχή αλκοόλ ή οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας στους χώρους της εταιρείας ή σε οποιοδήποτε χώρο αυτή δραστηριοποιείται.
 • Άφιξη στο χώρο εργασίας ή παραμονή σε αυτόν υπό την επήρεια αλκοόλ ή απαγορευμένων ουσιών.
 • Σε περίπτωση που η κατάσταση υγείας ενός εργαζόμενου απαιτεί θεραπεία με συνταγογραφημένη φαρμακευτική ουσία που θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητά του να εκτελέσει τα καθήκοντά του, και ειδικά εάν τα καθήκοντα αυτά περιλαμβάνουν χειρισμό μηχανολογικού εξοπλισμού ή οδήγηση οχημάτων οποιουδήποτε είδους, ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τον προϊστάμενό του, έτσι ώστε τα καθήκοντα αυτά να ανατεθούν σε άλλο υπάλληλο, προσωρινά ή μόνιμα, όπως απαιτείται.

Η διοίκηση της «EASYMAIL» δεν θα επιτρέψει να συνεχιστεί η εργασία για κανέναν υπάλληλο, μέχρι να αναζητήσει βοήθεια και θεραπεία για να αντιμετωπίσει την εξάρτησή του και την κατάχρηση τέτοιων ουσιών. Ο εργαζόμενος θα τεθεί σε αναστολή έως ότου ολοκληρωθεί η θεραπεία του και δεν υπάρχει πλέον εξάρτηση σε κάποια απαγορευμένη ουσία..

 Η διοίκηση της «EASYMAIL» θα βοηθήσει, συμβουλευτικά, στην ανεύρεση της κατάλληλης θεραπείας για τον υπάλληλο με την προτροπή να επισκεφθεί αρμόδιου φορείς όπως:

 • O.KA.NA: 210-8898200
 • ΚΕ.ΘΕ.Α: 210-9241993

Όλοι οι διευθυντές/προϊστάμενοι θα λάβουν οδηγίες ώστε να αναγνωρίζουν τα προβλήματα της κατάχρησης ουσιών και της σοβαρότητας των επιπτώσεών τους στην ασφάλεια του εργαζόμενου και των συναδέλφων του.