Ανανέωση του Στόλου & του εξοπλισμού μας

Η Easy Mail στα πλαίσια της δυναμικής ανάπτυξης που πραγματοποιεί ολοκλήρωσε μια σημαντική ανανέωση στο στόλο οχημάτων της καθώς πρόσφατα παρέλαβε 30 van νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro 6 τα οποία εντάχθηκαν στο δυναμικό των καταστημάτων Αττικής και Θεσσαλονίκης μειώνοντας καθοριστικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εταιρίας στις αστικές διανομές.